Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Wiel Mennen Voorzitter
Petra Driessen-Nielissen Secretaris
Mies Jacobs Penningmeester
Gerard Driessen Bestuurslid
Jac Rietjens Bestuurslid